REGULAMIN

REGULAMIN MYJNI RĘCZNEJ

  1. Zlecenie przez klienta mycia, czyszczenia pojazdu, kosmetyki itp. Usług ujętych w cenniku myjni, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
  2. Klient oświadcza, że pozostawiony przez niego pojazd, który jest przedmiotem wykonywanej usługi nie ma przeciwwskazań do wykonywania czynności mycia i kosmetyki samochodowej, ujętej w cenniku. Klient tym samym zezwala na wykonywanie zabiegów związanych z przedmiotem wykonywanej usługi, przez pracownika Myjni. Klient bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, wynikające z nieprzystosowania pojazdu do świadczonych, przez Myjnie usług.
  3. Osoba pozostawiająca pojazd na czas wykonywania usługi powinna usunąć z niego wszelkie przedmioty
  4. Klient przed pozostawieniem pojazdu powinien poinformować pracowników Myjni o ewentualnych wadach, uszkodzeniach, oraz braku wyposażenia.  W przypadku nie poinformowania pracownika przyjmującego pojazd, Myjnia i jej pracownicy nie odpowiadają za jakiekolwiek wady, uszkodzenia, oraz braki w wyposażeniu pojazdu zgłoszone przez Klienta po wykonanej usłudze.
  5. Odpowiedzialność Myjni ogranicza się do ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku wykonywanej usługi wykonywanej przez pracowników Myjni. Cały obiekt objęty jest monitoringiem. W przypadku zastrzeżeń będzie możliwość odtworzenia nagrania i rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Klientem a Myjnią, oraz jej pracownikami.
  6. Właściciel Myjni oświadcza, że posiada ważną polisę OC w związku z prowadzoną działalnością w zakresie świadczonych usług i wszystkie słuszne roszczenia będą pokrywane z polisy OC.
Shopping Basket